header avg

Arnolt's Nieuwsbrief,··jaargang 15, nummer 4 april 2011

 

Woordje van de voorzitter

Geschreven door Administrator
maandag 4 april 2011

Wijnvrienden,

Graag nodig ik jullie uit voor de ledenvergadering op vrijdag 8 maart 2011, aanvang 20.15 uur.

Na afloop van de vergadering bespreken we de appelprojectwijn en doen we vervolgens een oefening in het herkennen van verkeerde geuren in de zelfgemaakte wijn.

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Terug- en vooruitblik op 2010 en 2011
3. Verslag ledenvergadering 2010
4. Financieel verslag 2010 en begroting 2011
5. Verslag Kascommissie
6. Verkiezing Kascommissie
7. Samenstelling bestuur: vacature penningmeester
8. Rondvraag
9. Sluiting

Graag tot vrijdag!

Ine Steketee
voorzitter

 

Wijziging datum BBQ
Geschreven door Administrator
maandag, 04 april 2011

smakelijk!De datum voor de barbecue, in combinatie met de mogelijkheid een vlierbloesemwijn op te zetten, is verplaatst. In de agenda stond 28 mei maar dat moet worden gewijzigd in zaterdag 21 mei.

De jaarlijkse barbecue als afsluiting van het seizoen wordt dit jaar gehouden bij Gerard en Luciënne in Hummelo. Door gewijzigde omstandigheden is de aanvankelijke gekozen datum (28 mei) niet meer beschikbaar. Een week eerder kan het ook prachtig weer zijn!

We hopen dat dan de vlierbloesem dan ook ze ver is (qua bloei) dat degenen die dat willen die dag een begin kunnen maken met het opzetten van een vlierbloesemwijn.

Lees meer...

 

Verslag ledenvergadering d.d. 5 maart 2010
Geschreven door Administrator
maandag, 04 april 2011

Wijnmakersgilde Arnolt van Gelre

Zutphen

Verslag ledenvergadering d.d. 5 maart 2010

Bestuur: 
Ine, Gerard en Seino; Rien met kennisgeving afwezig.

Aanwezig leden: 14
Met kennisgeving afwezig: Joke Kaspers en Eddy de Bie.

1. Opening

Voorzitter Ine Steketee opent de vergadering . Ze laat de activiteiten van het afgelopen jaar de revue passeren, o.a. de gistlezing van Ed Montfort. Voor mensen zonder e-mail worden er setjes  met de samenvatting van deze cursus  geproduceerd.

Verder besteedt voorzitter aandacht aan de leden verloopperikelen.

2. Mededelingen

A.s. gildebijeenkomst  komt Jet Wester een lezing over haar manier van wijnmaken

Omstreeks mei gaan we gezamenlijk een vlierbloesemwijn maken. Seino heeft met een ambtenaar  van de gemeente Zutphen gesproken over het onderwerp onderverhuur. Van de gemeente is daar geen bezwaar tegen.

3. Verslag ledenvergadering 2008

Er zijn opmerkingen en het verslag wordt goedgekeurd door de leden.

4. Financieel verslag en begroting

Penningmeester geeft, bijgestaan door Henk Westrate, een toelichting op het  financiële verslag over 2009 van ons gilde. Samengevat was ern een negatief resultaat van  iets meer dan 236 Euro. Er volgt een discussie hoe we  de komende tijd met de financiën omzullen gaan. Uit de vergadering komt spontaan het voorstel om tot contributie verhoging over te gaan.  In goed overleg  wordt besloten om de contributie, per 2010,  te verhogen tot 40.- Euro per lid  en 30 Euro voor de partner.  De koffie, kaas, brood e.d. blijven gratis. De onderbouw van de financiën  en de begroting voor 2011 komen ter inzage in de kelder tel liggen.

5. Verslag Kascommissie

De Kascommissie, Henk Westrate  en Jan Louët,  hebben de financiële stukken gecontroleerd en in goede orde bevonden en verlenen de penningmeester decharge. De vergadering gaat hiermee akkoord.

6. Verkiezing Kascommissie

Bij de volgende ledenvergadering zullen Henk Westrate en Jan Louet de kascommissie vormen.

7. Bestuursverkiezing/vacature penningmeester

Seino zal de vacature  van penningmeester tijdelijk  waarnemen en krijgt  bij het produceren van  het financiële jaarverslag hulp van Henk Westrate.

8. Ledenwerfactie

Er zullen folders  over ons gilde worden gemaakt die op strategische plekken zullen worden opgehangen.

9. Wat ter tafel komt, tevens rondvraag

Adrie Hoogstrate stelt voor alle activiteiten zoals  barbecue e.d. hoofdelijke om te slaan,  dus de kostprijs in rekening brengen.

Joop Hulleman deelt mee dat de Wheme sluit en er stoelen vrij komen. Iets voor  ons.

Ruud Werner  oppert het idee om  een advertentie te plaatsen, dit wordt bekeken.

Joop Hulleman stelt voor om samen iets met de bierbrouwerclub te doen. Gezien de verschillen in activiteiten zal dit moeilijk gaan. Dit onderwerp heeft aandacht.

Ruud Werner: Heeft Denise Becker haar lidmaatschap opgezegd:  antwoord Ja.

Wim de Greef:  In  Miste is een biologische wijnboer , erg interessant en een excursie daar naar toe is mogelijk. Wordt onderzocht.

10. Sluiting

Met een dankwoord  sluit Ine de vergadering om 10.30 uur.

Warnsveld,  5 maart 2010.

De secretaris,

S. Dangremond.

Lees meer...

 

Nieuwe Saint-Emilion classificatie vanaf 2012
Geschreven door Administrator
maandag, 04 april 2011

(Bron: Wijnidee, Josef Schildermans; 06-12-2010)

Regio Saint-Emilion.

Saint-Emilion krijgt vanaf 2012 een nieuwe  wijnklassement voor grand cru’s en grand cru classé’s, nadat de gewijzigde classificatie uit 2006 in 2008 door de rechtbank van Bordeaux werd opgeheven. Het Franse nationale instituut voor de herkomstbenamingen INAO heeft de nieuwe regels begin november vastgelegd. Ze zullen gelden vanaf het oogstjaar 2012.

Saint-Emilion is de enige Franse AOC die zijn classificatie voor de grand cru’s elke tien jaar herziet. Maar tegen de vorige herziening in 2006 was protest gerezen omdat een aantal wijnkastelen zich te kort gedaan voelden en hun gelijk haalden voor de rechter.

Voortaan zal een onafhankelijke instelling de smaakproeven en kwaliteitscontroles uitvoeren. Die instelling zal worden gekozen na een openbare aanbesteding. Voor het grand cru klassement zullen tien oogstjaren, van 1999 tot 2008, blind worden geproefd. Wie een grand cru classé klassement wil, zal wijnen uit vijftien oogstjaren blind moeten laten proeven. 
Verder wordt  ook de reputatie voor hygiëne en de kwaliteit van de technische afdeling van elk wijnkasteel bekeken tijdens een bezoek ter plaatse. Op basis van de resultaten volgt dan een nieuwe classificatie die geldt vanaf 2012. De wijndomeinen die een klassement willen, moeten hun dossiers in het voorjaar van 2011 indienen. Dat is overigens niet gratis en kost enkele duizenden euro. Dit zet al een drempel op wie aan het klassement zal kunnen deelnemen. 
Tot en met 2011 blijft de oude classificatie van voor 2006 gelden. Daarin krijgen 72 wijndomeinen een klassement, ofwel zestien procent van alle wijnbouwers in Saint-Emilion. Volgens een informeel onderzoek onder meer dan duizend bezoekers van de website van de Franse krant Sud Ouest hecht slechts 42,4% van de wijnliefhebbers belang aan een classificatie; 32,8% hecht er geen belang aan en 24,8% zegt er niets van te kennen.

Laatst aangepast (maandag, 04 april 2011 13:04)