In aansluiting op de discussie tijdens de jaarvergadering bij deze een herinnering om de contributie voor 2014 zoveel als mogelijk te voldoen voor 1 januari. Dat geeft de penningmeester wat meer lucht om alle zaken voor ons Gilde zo goed mogelijk te regelen.

De contributie bedraagt € 44,00,= per lid en € 75,00 per stel. Overmaken op postrekening 5545167 t.n.v. Amateurwijnmakersgilde AvG.