Wijnvrienden,
 
Hierbij nodig ik jullie uit voor de ledenvergadering, te houden op vrijdag 7 maart.
 
Agenda
Opening en mededelingen
Verslag ledenvergadering 2013
Financieel verslag 2013
Begroting 2014
Verslag kascommissie
Verkiezing kascommissie
Wijnreis 2014
Wat verder ter tafel komt, tevens rondvraag
Sluiting

Na de vergadering is er een informeel samenzijn.
 
Graag tot dan!
 
Ine Steketee
voorzitter