Kom dan kennis maken met het Wijngilde Arnolt van Gelre!

Plop... plop... plop... Voor de amateurwijnmaker een veelbelovend geluid, dat vertelt dat het proces om tot een heerlijke wijn te komen op gang is gekomen.

Het voorbereidende werk is achter de rug, het sap zit in de fles en het geplop betekent dat de gist druk aan het werk is om de suiker om te zetten in alcohol en koolzuurgas. Dat laatste veroorzaakt, het plop-geluid wanneer het gas door waterslot heen naar buiten komt.
Een boeiende hobby met, als het goed gaat, een prima drinkbaar eindresultaat. 
W
ijn-, bier- en likeurmakers uit Zutphen en wijde omgeving komen eens per maand, meestal op vrijdagavond, bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, te proeven, te keuren of te luisteren naar een gastspreker.


Dat gebeurt in de Gildekelder, gevestigd aan de Kolenstraat 27 B in Zutphen. De prachtige, sfeervolle kelder in het stadshart van Zutphen is een toepasselijk onderkomen van het Wijngilde Arnolt van Gelre. We zijn er zelf van overtuigd dat er geen wijngilde in Nederland is met zo'n fraai clubhuis!
Kennis en ervaring worden ook doorgegeven in de vorm van workshops en cursussen. Bij voldoende belangstelling is er regelmatig een laagdrempelige basiscursus, die ook openstaat voor niet-leden. De voorwaarden zijn bewust zeer gunstig gehouden. Het zijn leerzame maar bovenal ook gezellige avonden.

 

Het wijngilde organiseert regelmatig evenementen zoals het jaarfeest, excursies, promotieactiviteiten en een seizoensafsluiting met barbecue. Landelijk nemen leden deel aan de jaarlijkse keuringen van wijn en likeur en aan het traditionele Hemelvaart
Kampeerweekeinde.
Kom kennis maken: bezoek vrijblijvend een Gildeavond of doe mee aan een basiscursus.

Het Amateur Wijnmakers Gilde Amolt van Gelre, opgericht 13 november 1983, stelt zich tot doel het op milieuvriendelijke wijze, voor eigen gebruik, vervaardigen van voedings- en genotmiddelen en op zinvolle wijze de hobby verbreiden.Het gilde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de Federatie voor Amateur Wijnmakers en Bierbrouwersgilden.