Kennis en ervaring worden ook doorgegeven in de vorm van workshops en gezamelijke projecten. Met enige regelmaat maken gildeleden op basis van dezelfde uitgangspunten en met dezelfde grondstoffen wijn. In de praktijk is gebleken dat dit voor nieuwe leden een uitstekende manier is om zich het wijnmaken eigen te maken.

Omdat iedereen op dezelfde wijze, op hetzelfde moment voor gelijke uitdagingen staat is er een vruchtbare uitwisseling van ervaringen, tips en aanwijzingen. Alle benodigde materialen en ingrediënten zijn bij het gilde voor een geringe vergoeding verkrijgbaar.

Deze werkwijze vervangt de "cursus oude stijl", waarbij op aparte avonden voor een vast bedrag speciale cursussen voor beginners werden opgezet. Belangstellenden wordt wel gevraagd om lid te worden van het gilde. 

Het lidmaatschap kost € 50 per jaar.

 

Wijn in wording