(Uit: De Wijngaard, vakblad voor de Nederlandse wijnbouw, januari 2008)
Het voorstel van de Europese Commissie om het toevoegen van suiker aan wijn te verbieden is van tafel. De Commissie had dit plan naar voren geschoven als onderdeel van de grootscheepse hervormingen van de Europese wijnsector om de wijnplas te verminderen.
De landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft onder druk van landen als Duitsland en Nederland besloten dat de wijnbouw suiker mag blijven gebruiken om het alcohol percentage iets op te hogen, al zal de hoeveelheid iets omlaag gaan.
Met ingang van 2008/2009 geldt het oude regime, d.w.z. 3,5 % suiker; vanaf 2009/2010 en volgende jaren wordt het percentage 3% suiker. Bovendien hoeft er geen vermelding suikertoevoeging op het etiket te staan.
Zie ook de reportage in Netwerk (oktober 2007) over de Nederlandse wijnbouw.